مواردی از فواید علم دین براساس آیات و روایات

مواردی از فواید علم دین براساس آیات و روایات
 • خداوند متعال درجات اهل ایمان از شما وکسانی که به آنها علم عنایت فرموده درجات بزرگی می بخشد. قرآن سوره مجادله آیه۱۱
 • رسول خدا (ص) فرمودند : خداوند به هرکس اراده خیر کند اورا علم (احکام) دین عطا میکند . بخاری  ومسلم
 • همانا خداوند و فرشتگان اووهر آنچه درآسمانها وزمین است حتی مورچه ها در لانه خود وماهی ها بر تعلیم دهندگان خیر  درود می فرستند . ترمذی
 • کسیکه دنبال علم  است خداوند رفتن  به بهشت را بر او آسان می کند وفرشتگان  بال های رحمت را به خشنودی از اهل علم می گسترانند وبرتری عالم بر عابد بمانند برتری ماه بر دیگران ستاره است وعالمان وارثان پیامبران  هستند والبته پیامبران درهم ودیناری به ارث نمی گذارند . میراث آنها علم (دین واحکام شریعت )است هر کس آنرا را بدست آورد بهره بزرگ بدست آورده است. ابوداود وترمذی
 • *حضرت معاویه (رض) فرمودند: علم دین بیاموزید که موجب خشیت است وپرداختن وکسب آن عبادت وبحث در مورد آن تسبیح وجهادمحسوب خواهد شد وتعلیم آن  به دیگران صدقه است وبرای اهل علم مایه تقرب است
 • از وهب ابن منبه نقل است علم دین مایه شرف وبزرگواری است اگر چه طلب کننده آن در آغاز پست وبیمقدار باشد.
 • از فضیل (رح) منقول است :مقام عالم  عامل به فرشتگان ماند .
 • امام شافعی (رح) می فرماید: طلب علم دین از نماز نافله بهتر است واز آنچه بر ما فرض شده چیزی بهتر از علم دین نیست
 • از ابن عمر (رض) روایت است : یک مجلس درس علم دین از عبادت شصت سال بهتر است . ونیز فرمودند: بهترین عبادتها طلب علم دین است.
 • حضرت علی (رض) می فرمایند : اجر وپاداش طالب علم دین از روزه دار  مجاهد در راه خدا بیشتر است .
 •  ابوهریره (رض) می فرمایند :اگر فصلی از علم دین بیاموزیم نزد ما بهتر از خواندن هزار رکعت نماز است ، واگر فصلی رابه کسی یاد بدهیم چه عمل بکند یا نه نزد ما بهتر است از صد رکعت نماز  وچون موت طالبی در حال طلب علم دین بیاید شهید محسوب می شود.

درباره مدیر سایت

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *