کتاب حجه السالکین فی رد المنکرین(فارسی)

کتاب بسیار گرانسنگ حجه السالکین فی رد المنکرین پاسخی محکم در رد شبهات منکرین تصوف. مطالعه این کتاب به جوانان اهل سنت توصیه میشود. مشخصات نام فایل: ; حجه السالکین ف... ادامه مطلب ...

عقیده احناف در مورد ذات وصفات خداوند

عقیده احناف در مورد ذات وصفات خداوند پرسش: چرا شما احناف در عقیده از امام ابوحنیفه پیروی نمی کنید، بلکه از امام ابومنصور ماتریدی پیروی می کنید و معتزلی هستید چون صف... ادامه مطلب ...