فرق نماز زن با مرد از احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم

پرسش: آیا زنان مثل مردان نماز بخوانند یا نماز زنان با مردان فرق دارد ، با دلیل از احادیث صحیح توضیح دهید ؟ پاسخ: دربسیاری از احكام زن و مرد یكی نیستند و باهم فرق دارند ... ادامه مطلب ...

ثبوت  دعا بعد از نمازهای فرض از احادیث صحیح رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

 پرسش: آیا اینكه بعد از نمازهای فرض امام و مقتدیها دستها را بلند می كنند و دعا می كنند از احادیث صحیح ثابت است یا ثبوت ندارد و بدعت می باشد؟ پاسخ: دعا بعد از نمازهای فرض... ادامه مطلب ...