نوشته های دارای برچسب داستان حجاج بن یوسف

حضرت انس و حجاج بن یوسف ثقفی

عمر بن ابان می‌گوید: حجاج بن یوسف مرا همراه تعدادی اسب سوار و پیاده به دنبال حضرت انس رضی الله عنه فرستاد، تا او را پیش حجاج بن یوسف بیاوریم. چون به خدمت ایشان رسیدیم، ... ادامه مطلب ...