نوشته های دارای برچسب روزه

روزه در ادیان مختلف

این کلمه به رسم امساک از همه یا بعضی از انواع غذا خصوصا برای مقاصد دینی اطلاق می‌شود. مفهوم روزه گرفتن در بسیاری از ادیان عمده جهان هم‌چون مسیحیت، هندو، اسلام، یهودی... ادامه مطلب ...