الله«ج» به بهترین رسول خود حضرت محمدمصطفی«ص» از فتنه های آینده،حوادث وبلاهای عالمگیر و رهبران گمراه کننده یک هزار و چارصد و سی سال پیش خبر داده و پیش گویی کرده ، گویی که سردارعالمیان جناب حضرت محمدمصطفی«ص» همه آن وقایع را با چشم سر خود دیده است، چرا که خالق کاینات از دولت علم خود ایشان را مستفیض گردانیده و از خزاین بی پایان دانش خویش بهرمند ساخته بود.          حضرت محمد«ص» درحدیثی ارشاد فرمودند که آخرزمان و وقت نزدیک شدن قیام قیامت دردنیا نشانه های عجیب وقریبی پیداخواهدشد و هرگاه مسلمانان باچنین نشانه های روبروی شدندبدانندکه قیامت نزدیک است.بزرگان دین واولیاء الله این نشانه ها را به دوقسم تقسیم بنـدی کرده اند « نشانه های بزرگ « علامات کبراء قیامت » و نشانه کوچک « علامات صُغراء قیامت». قابل یاد آوری است که ابتداء علامات صُغراء قیامت در آخر زمان ظهورمیکند وبعد از به اوج گرفتن این علامات،علامات کبراء قیامت یکی پی دیگری ظاهر میشود وسرانجام قیامت برپا میشود و حضرت محمدمصطفی«ص» تمام این علامات رابه مامسلمانان«١۴٣٠» سال پیش درچندین حدیث ارشاد فرمودند تااینکه اگرامتی شان درآخرزمان گرفتار چنین علاماتی شدند بدانند که قیامت آمدنی است و توبه نمایند.  در این مطلب بحثی در مورد علامات کبراء قیامت نمی باشد «

ه بحث ما روی علامات صُغراء قیامت است که رهبر بشریت سردار انبیاء حضرت محمد«ص» درمورد آن به ما مسلمانان چندقرن پیش اخطار داده است وآن علامات را ما مسلمانان امروز بعد از چند قرن بطور آشکار وبا چشم سر میبنیم بدون شک که واقیعاً هر حرف و سخن و هر پیش گویی شاه رسولان حضرت محمد مجتبی «ص»  یک مجعزه بود. حضرت پیامبراسلام«ص» در چند حدیـث بطور خلاصه در مورد نشانه های صُغراء قیامت چنین میفرمایند……..

«زمانیکه نمازها قصداً ترک شود،زمانیکه امانت ها خیانت شود، زمانیکه سود خواری وسود دهی رایج گردد،زمانیکه دروغ روا شمرده شود، وقتی خون ریختن انسانها سبک شمرده شود، وقتی بناء ها و تعمیرات به چندین منزل بالا گردد، وقتی دین در مقابل دنیا فروخته شود ، وقتـی صله رحم بین اقوام وخویشاوندان بریده شود، اگر لباس های ابریشمی برتن انسانها شود، اگر ستم برمسلمانان روا گردد، اگرطلاق زنان زیاد شود، اگرمرگ های ناگهانی زیاد گردد، اگر امین به نظر مردم خاین وخاین به نظرمردم امین شمرده شود درحالیکه خیانت او معلوم است، اگر اولادها نسبت به والدین خود بی احترامی نمودند،اگرفاسقان اختیارداروصالحان بی اختیار شوند،اگر امراء وپادشـاهان ظالم شوند،اگر وزیران دروغگو شوند وبه مردم وعده های دروغین دهند،اگر وکیلان و اربابان ستمگرشوند،اگرفسق وفساد زیاد گردد،اگردولت اسلامی دربیت المال خیانت کند،اگردرمساجد تصاویرجانداران گذاشته شود،اگردلهای مردم نسبت به یکدیگرخراب شوند، اگرمسلمانان شراب نوش شوند،اگر حُدود شرعی مانند بریدن دست دزد …عملی نشود،اگر تعلیم علم دین برای کسب رضای الله«ج» نباشد بلکه بخاطرکسب مال ومنصب باشد، اگر زن رئیس وشوهر خدمتگاراو شود، اگر زنها آواز خوان و درمیان مردم ظاهر شوند، اگر آلات موسقی زیاد گردد، اگرمردمان پست و صحرانشین و چوپان صفتان« پای لچ » درشهرها به تعمیرات بلند منزل برمردم شهرسیالی وهم چشمی کنند، اگر زنان سرهای شانرا با موها مانند کوهان شتروآنرا لخت نمودند،اگرزنان لباسهای نازک وچسپ پوشیدندکه اعضایی بدن شان برجسته شوند،اگرمردها به زنها مشابهت ویا زنان به مردها درلباس و…مشابهت کردند،اگرمردان بیگانه بازنان بیگانه تماس گرفتندوبدون رعایت حجاب اسلامی مجلس کردند،اگرشراب برسر راه و یا در مجلس آشکارا خورده شود،اگرمردم به ناحق قسم بخورند،اگرمردم با همدیگردرمعاملات چال وفریب نمایند بخاطرکسب مادیات اگر علماء وروحانیون فقط چشم اُمید شان بسوی سلاطین وامراء باشند،اگرکشت وکشتارانسانها زیادشودطوری شودکه قاتل نداندکه چرامن کشـتم و مقتول نداند چرا کشته شدم،اگرشرم و حیاء ازمیان برداشته شود،اگربرخوردان شفقت نشدوبر بزرگان احترام نشد،هرگاه ازمیان امت اسـلام وجیبه امربه معروف ونهی ازمنکرترک شود،هرگاه مردم تابع هوی وهوس خویش گردند…» پس شما امت اسلام بدانیدکه قیام قیامت نزدیک است.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی